01
Ev Dezenfeksiyonu

Ev Dezenfeksiyonu

Nano teknoloji; çok küçük maddelerin teknolojisidir. 1 nanometre; metrenin milyarda biri, diğer bir deyişle 1 milimetrenin milyonda biri kadardır. Bir hidrojen atomunun çapının 10 katına eşittir.  
 
Bir saç teli ~ 100.000 nanometre
Bakteri ~ 1.000 nanometre
Virüs ~ 100 nanometre
DNA ~ 2,5 nanometre
H atomu ~ 0,1 nanometre
 
Boyut olarak 10-100 nanometre aralığında olan ürünler; “nano teknolojik ürün” diye sınıflandırılır. Nano Gümüş; 10-100 nanometre boyutunda olan metalik gümüş tanecikleridir. Yüksek teknoloji içeren “nano teknolojik süreç” ile elde edilir. Gümüşün saf deionize sudaki süspansiyonudur. Genelde 10nm den 1 mikrona kadar olan çaptaki partiküller biyosentez ile 2nm den daha küçük bir boyuta indirgendiğinden “nano süspansiyonumuz” daha kalıcı ve sabit bir formdadır.
 
Temas ve solunum yoluyla bulaşan mikro organizmalar vücudumuzda; grip, tifo, nezle, bronşit, öksürük, sarılık gibi birçok enfeksiyon hastalıklarına sebebiyet vermektedir.
 
Laboratuvar testlerinde halı, kilim gibi tekstil ürünleri üzerindeki mikro organizmaların sayısının 24 saat içerisinde; 2000'den 144.000'e çıktığı görülmüştür. Karanlık, sıcak, nemli, hava dolaşımının az olduğu; özellikle camiler, oteller, okullar, kreşler, toplu taşıma araçları, hastaneler, evler, her türlü hayvan barınakları gibi yerler; mikro organizmaların hızla üremesine en uygun ortamlardır.
 
Halen uygulanan hijyen yöntemlerinin çoğu; alkol, asit, amonyak, triklozan, hidrojen peroksit, akrilik emülsiyon içerikli kimyasallardır. Bu kimyasallar bulundukları yüzeylerden uçarak, silinerek, etkinliğini kaybedince; virüs ve bakteriler tekrar üremeye başlamaktadır. Bahsi geçen kimyasalların büyük bir bölümü öldürücü, kanserojen, insan sağlığı için zararlı yan etkileri olan maddeler içerir ve çoğu sadece uygulandıkları alanda etkindirler.
 
Çok ciddi durumlarda kullanılması gereken antibiyotikler ve diğer benzeri antimikrobiyallerin gereksiz yere kontrolsüz bir şekilde hijyende kullanılması ise; insan ve hayvanların bağışıklık sistemlerini etkilemekte, savunma sistemlerini zayıflatmaktadır. Ayrıca virüs, bakteri ve diğer mikro organizmaların; birçok antibiyotiklere dayanabilecek yapıda olmaları, bağışıklık geliştirebilmeleri ve mutasyona uğrayabilmeleri nedeni ile kısa süreli hijyen sağlayabilmektedirler.

 

7/24 Arayabilirsiniz
444 14 19